top of page

Introductie Herstelprotocol

Ter inleiding.

 

Het doel van het 6 punten Herstelprotocol is om het zelfgenezend vermogen van de patiënt te herstellen. Het protocol  heeft echter alleen werkzaamheid bij die patiënten waarbij een virus in het zenuwstelsel binnen is gedrongen. Dat virus zorgt er namelijk voor dat het zenuwstelsel 24/7 is overprikkeld én uitgeput. Deze situatie doet zich voor bij ME-patiënten (niet CVS-patiënten), maar ook bij Long Covid patiënten en bij fibromyalgie patiënten die tevens Me/cvs of Long Covid hebben. De groep van CVS-patiënten kan te maken hebben met een heel scala aan mogelijke aandoeningen en ieder van die aandoeningen behoeft een eigen specifieke behandeling. Deze website gaat daarom verder ook niet meer over CVS-patiënten.

 

In het voorgaande hebben we kunnen vaststellen wat de oorzaak is van ME/cvs, Long Covid en virusgeïnduceerde fibromyalgie en ook wat alle gevolgproblemen zijn. Daarom is het misschien goed om eerst nog even de pagina's Oorzaak, Symptomen en Herstelprotocol ("Het verhaal achter het Herstelprotocol") goed door te lezen. Het Herstelprotocol is namelijk  het logische vervolg van al het voorafgaande (dit is vooral bedoeld voor de ¨luie lezers¨ onder ons!).

 

Op grond van al het voorafgaande mag je zeggen dat het 6 punten Herstelprotocol de 6 problemen van de patiënten moet aanpakken. Dat zijn:

 

1. de (ernstige) overprikkeling van het zenuwstelsel (overprikkeling leidt tot snelle vermoeidheid maar ook tot dysfunctioneren van organen en het ontregelen van het immuunsysteem)

2. de (zeer) slechte nachtrust (slechte nachtrust veroorzaakt een duidelijk slechtere werking van het immuunsysteem, terwijl ook het uitgeputte zenuwstelsel niet goed kan uitrusten)

3. het (sterk) ontregelde immuunsysteem (hierdoor is het virus persistent en bovendien ontstaan ernstige auto-immuunreacties)

4.de persistentie van het virus in het zenuwstelsel (het virus kan bijna niet door het immuunsysteem uit het zenuwstelsel worden verwijderd waardoor de ziekte chronisch is)

5. de (ernstige) tekorten in het lichaam (door chronische ziekte ontstaat roofbouw op het lichaam en dit leidt tot een tekort aan vitaminen, mineralen en bouwstoffen; ook neurotransmitters en hormonen vertonen tekorten)

6. de (ernstige) intolerantie voor inspanning (het lichaam tolereert fysieke en cognitieve inspanning zeer slecht en bij overbelasting volgt een terugval of zelfs crash)

 

Door het aanpakken van deze 6 problemen wordt het zelfgenezend vermogen van de patiënt weer hersteld. Het 6 punten Herstelprotocol is daarbij een raamwerk om bovengenoemde 6 problemen aan te pakken. Er zijn dus allerlei verschillende invullingen mogelijk van het Herstelprotocol, zolang ze maar alle 6 problemen tegelijk aanpakken. Het is weinig effectief om slechts één of een paar problemen aan te pakken.

 

 

Het 6 punten Herstelprotocol

 

Gebaseerd op de 6 grote problemen van patiënten met ME/cvs, Long Covid en virusgeïnduceerde fibromyalgie zijn er 6 belangrijke interventies nodig. Het 6 punten Herstelprotocol bestaat daarom uit de volgende 6 interventies:

 

1. ont-prikkeling van het zenuwstelsel

2. verdieping van de nachtrust

3. modulatie van het immuunsysteem

4. eliminatie van het  virus

5. aanvulling van de tekorten

6. pacing van alle inspanningen

 

Het 6 punten Herstelprotocol is een uitwerking van deze 6 interventies:

 

1. Ontprikkeling van het zenuwstelsel 

De hoge spanning in het zenuwstelsel moet omlaag omdat niet alleen het hele lichaam daar last van heeft, maar vooral ook het immuunsysteem. Om te beginnen leidt hoge spanning tot een te hoog cortisol en dat beschadigt op lange termijn de leukocyten en het veroorzaakt een overmaat aan ontstekingsreacties. De spanning en overprikkeling van het zenuwstelsel ontregelt ook de thymus en die heeft een centrale rol in het gehele immuunsysteem. Ook de methylering gaat ernstig achteruit door chronische stress en dat veroorzaakt een grote onbalans in het immuunsysteem. Ontprikkeling van het zenuwstelsel kan geschieden met bétablokkers maar ook met antipsychotica (zoals quetiapine). Ook een SSRI heeft een rustgevende werking omdat het de parasympaticus stimuleert. De neurotransmitter GABA is ook goed te gebruiken terwijl ook een goed werkend microbioom (darmflora) belangrijk is voor stressbeheersing.

 

2. Verdieping van de nachtrust

Door de slechte nachtrust kan het uitgeputte zenuwstelsel niet uitrusten en dat verergert de ziekte aanzienlijk. Omdat het immuunsysteem vooral 's nachts zijn werk doet is hierdoor het immuunsysteem ook extra benadeeld. Daarom zijn slaapmiddelen nodig die het zenuwstelsel kalmeren en de slaap bevorderen. Zopiclon is daarvan een voorbeeld maar ook quetiapine werkt erg goed als slaapmiddel. Daarnaast is het nuttig om melatonine te slikken want dat werkt als natuurlijk slaapmiddel, maar het ondersteunt ook de bestrijding van virussen. Magnesium kan toegevoegd worden als extra kalmeringsmiddel.

 

3. Modulatie van het immuunsysteem

Het ingewikkelde immuunsysteem is zowel overactief als onderactief. Het overactieve deel zorgt voor een overmaat aan cytokinen, auto-antilichamen en ontstekingsreacties. Die moeten allen worden afgeremd. Dit afremmen moet gebeuren met ontstekingsremmers die niet immunosuppressief zijn, want anders breidt het virus zich weer uit (liever geen prednison). Het onderactieve deel van het immuunsysteem zorgt ervoor dat virussen persistent zijn. Dat deel moet worden geactiveerd. Hooggedoseerde Vitamine C (12 gram per dag) beperkt de hoeveelheid cytokines evenals hooggedoseerde vitamine D3 (2000 tot 3000 IE per dag). Olijfolie, Omega-3, lijnzaad, lactoferrine en vette vis werken ontstekingsremmend, terwijl zonnebloemolie moet worden vermeden want dat werkt ontstekingsbevorderend. De NK-cellen daarentegen moeten toenemen evenals de T-cellen. Dat kan door LDN (medicijn), chlorella en zelfs pure cacao. Het lymfatisch systeem kan worden gestimuleerd door ieder dag het hele lichaam één keer te borstelen met een geschikte borstel.

 

4. Eliminatie van het virus

Met bovenstaande maatregelen kan het immuunsysteem het virus beter aanpakken, maar er is meer nodig. Long Covid patiënten kunnen in de toekomst het combinatiemiddel Paxlovid gaan gebruiken om SARS-CoV-2 in het zenuwstelsel te bestrijden. Voor de andere groepen patiënten zijn er nog geen geneesmiddelen die rechtstreeks inwerken op het virus. Wel zijn er supplementen zoals bijvoorbeeld l-lysine, chlorella, zink en ook melatonine die anti-viraal werken.

 

5. Aanvulling van alle tekorten

Doordat de ziektes chronisch zijn vindt er roofbouw plaats van vitaminen, mineralen en bouwstoffen. Tevens zijn er tekorten in sommige hormonen en neurotransmitters en het is  verstandig om sommige (niet alle!) aan te vullen. Aanvullingen zijn nodig van vitamine C, D3, het B-complex, magnesium, selenium, zink, soms van carnitine, en daarnaast soms van de neurotransmitters serotonine en GABA, en van het hormoon DHEA. Tekorten in de hormonen cortisol en testosteron mogen niet worden aangevuld en cortisol mag ook niet worden gebruikt voor immunomodulatie. De reden is simpel: testosteronsuppletie leidt tot crashes en cortisolsuppletie leidt tot gevaarlijke immunosuppressie.

 

6. Pacing van alle inspanningen

Het steeds terugkerende en invaliderende probleem bij de patiënten is het probleem van de (lichte) terugvallen en de (zware) crashes. Dit is grotendeels te voorkomen door alle inspanningen (fysiek en cognitief) van tevoren in te schatten op "zwaarte" en goede besluiten te nemen over het al dan niet uitvoeren van die inspanning. Tevens neemt de patiënt steeds ruime tijd tussen de inspanningen om te herstellen. Na de nodige oefening kan de patiënt hiermee terugvallen terugdringen en crashes zelfs voorkomen.

 

 

Er zijn verschillende manieren om deze interventies in te vullen; iedere arts is anders en ook iedere patiënt is anders. En dus is iedere arts/patiënt combinatie sowieso anders. Er zijn dus duizenden verschillende Herstelprotocollen, maar ze zijn alleen effectief als de 6 interventies tegelijk worden uitgevoerd.

 

Voor de zekerheid benadruk ik dat het Herstelprotocol niet als doel heeft om de energie van de patiënt te verhogen. Dat leidt namelijk alleen maar tot terugvallen en crashes. Het voornaamste doel van het 6 punten Herstelprotocol is om het immuunsysteem weer goed te laten functioneren. De energie komt daarna vanzelf weer terug!

 

In de volgende pagina's ga ik in op de manier waarop ik zelf het Herstelprotocol nu al geruime tijd toepas. De volgende pagina's zijn dan ook slechts een voorbeeld van hoe het Herstelprotocol er in de praktijk uit kan zien. We beginnen met Dagmedicatie en supplementen.

Herstel van ME/CVS en Long Covid is mogelijk met het 6 punten Herstelprotocol
bottom of page