top of page

Neurologische Symptomen

We zijn dus aan het checken of de symptomen van ME/cvs, Long Covid en fibromyalgie allemaal neurologisch van aard zijn. Dat zou immers een bewijs zijn dat deze ziektes inderdaad worden veroorzaakt door een virale zenuwinfectie. Bij ME/cvs, Long Covid en fibromyalgie zijn er een aantal virussen die door wetenschappers steeds worden genoemd: EBV, HHV-1, HHV-6, HHV-7, CMV, verschillende enterovirussen en Influenza, en bij Long Covid is het natuurlijk SARS-CoV-2. Deze virussen zouden dus het zenuwstelsel geweldig overprikkelen en uitputten. We gaan nu bekijken welke overprikkelingen dat zijn en wat de gevolgen zijn. 

 

● Alle genoemde overprikkelingen in de hersengebieden (inclusief de hersenstam) leiden tot grote onbalans in hormonen en in neurotransmitters. Ook vele homeostases zijn aangetast en dat leidt tot problemen met lichaamstemperatuur, vochtbalans, slaapritme, hartslag, bloeddruk, stofwisseling, etc. Hypersensitiviteit en intolerantie voor licht, geluid, stress en hitte worden ook altijd aangetroffen.  

● Daarnaast zijn er cognitieve symptomen zoals concentratie- en geheugenproblemen en vooral ook hersenmoeheid (brain fog). Ook psychologische symptomen zoals angsten en paniek, depressie en suïcidaliteit en ook psychoses komen voor, en ook stemmingswisselingen zoals abnormale woedeuitbarstingen kunnen komen voor. Al deze problemen worden veroorzaakt door overprikkeling van het zenuwstelsel.

 

● De vreselijke spierpijnen en gewrichtspijnen (fibromyalgie of polyneuropathie) die patiënten hebben zijn het gevolg van auto-immuunreacties (die overigens ook voorkomen bij chronische Lyme). Dergelijke auto-immuunreacties ontstaan als het immuunsysteem ernstig ontregeld is. Hierdoor worden te veel cytokines geproduceerd, zijn er auto-antilichamen actief en zijn er te veel ontstekingsreacties. Auto-immuunreacties kunnen ook leiden tot (zeer ernstige) reumatische aandoeningen en ook tot het optreden van allergieën en ernstige eczeem. De constatering dat meer vrouwen dan mannen de ziektes ME/cvs en Long Covid oplopen gaat parallel met de constatering dat vrouwen een beter werkend immuunsysteem hebben dan mannen en ook meer vatbaar zijn voor auto-immuun reacties. Blijkbaar zijn auto-immuun problemen een belangrijk onderdeel van de ziekte.

● Een volgend probleem is Posturale Orthostatische Tachycardie Syndroom (POTS). Bij dit syndroom gaat de hartslag van de patiënt sterk omhoog als de patiënt gaat staan, en dat terwijl de bloeddruk laag is. Bij het Post Concussioneel Syndroom (PCS) zien we dit verschijnsel ook en daar wordt het veroorzaakt door hersenschade veroorzaakt door een zware hersenschudding. Bij ME/CVS en Long Covid ligt de oorzaak in virale neuro-inflammatie van de hersenen en de nervus vagus. Bij orthostatische intolerantie komen ook duizeligheid en evenwichtsproblemen voor en dat komt mede door een lage bloeddruk. Dat wordt veroorzaakt door een te geringe pompwerking van het hart, omdat de parasympaticus (het rustgevende deel van het autonome zenuwstelsel) te zwak is tegenover de sympaticus (het activerende deel van het autonome zenuwstelsel). Dat is een probleem in het autonome zenuwstelsel en daarom worden al de bovenstaande aandoeningen bij elkaar ook wel dysautonomie genoemd. De aandoening POTS kent verschillende gradaties van ernst, vooral afhankelijk van de ernst van de ontsteking van de nervus vagus (het belangrijkste zenuwdeel van de parasympaticus).

 

● Een interessant punt is ook dat beginnende ME/cvs en Long Covid patiënten een te hoog cortisolniveau hebben, terwijl gevorderde patiënten allemaal een te laag cortisolniveau hebben. Cortisol is het "stresshormoon" dat door de bijnierschors wordt aangemaakt in situaties van hoge stress (werk van de HPA-as). De verklaring is als volgt. Door de 24/7 stresssituatie hebben de patiënten aanvankelijk een te hoog cortisolniveau (slecht voor het immuunsysteem en ook leidend tot hoge bloeddruk), maar  op den duur treedt "bijnieruitputting" op met als gevolg dat de bijnierschors te weinig cortisol aanmaakt (met als gevolg een sterk verminderde energie, lage bloeddruk en auto-immuunreacties). Cortisolsuppletie door middel van hydrocortison is echter uit den boze omdat dat weer leidt tot te hoge cortisolniveaus en dat is weer funest voor het immuunsysteem.

 

● Veel patiënten melden ook buitengewoon zware hoofdpijnen die gekmakend kunnen zijn. Het gaat hierbij om de hersenaandoening migraine en die wordt getriggerd door stress en overprikkeling van de hersenstam.  Daardoor worden er signalen gegeven naar de hersenen en hersenvliezen. De hersenvliezen raken geïrriteerd en dat veroorzaakt pijn en er komen signaalstoffen (cytokines) vrij die vervolgens weer pijnlijke ontstekingen veroorzaken. Naratriptan is een goed werkend medicijn omdat dit middel de cytokines en dus de ontstekingen in de hersenen vermindert. Opmerkelijk is dat patiënten deze migraine-aanvallen pas krijgen vanaf het moment dat ze ME/cvs, Long Covid of fibromyalgie hebben opgelopen. En dat kan alleen maar komen doordat ze hoge stress ervaren en ook hoge cytokine-niveaus hebben (deels ook door auto-immuunreacties).

 

Bloedvatvernauwing (vasoconstrictie) wordt veroorzaakt door hoge stress in het zenuwstelsel. Dit zou moeten leiden tot verhoogde bloeddruk maar in de praktijk zie je vaak lage bloeddruk door de zeer zwakke pompwerking van het hart. Vasoconstrictie veroorzaakt diverse problemen, met om te beginnen een slechte doorbloeding van de hersenen met allerlei klachten als gevolg (zie boven). Ook worden de spieren niet goed doorbloed en dat zou de oorzaak kunnen zijn van spierzwakte. De bloedtoevoer naar de mitochondriën stagneert ook waardoor deze energiecentrales van de cel te weinig energie produceren (met moeheid als gevolg). Dit probleem kan tijdelijk worden opgelost met hyperbare zuurstoftherapie want hierdoor krijgen de mitochondriën weer meer zuurstof. Het nadeel daarvan is echter dat de patiënten slechts gedeeltelijk opknappen en bovendien is het effect tijdelijk omdat de oorzaak van de ziekte niet wordt weggenomen. Vasoconstrictie geeft ook nog een ander probleem en dat is dat de afvalstoffen niet goed kunnen worden afgevoerd en dat betekent dat de patiënt langzaam van binnenuit wordt vergiftigd. Vasoconstrictie wordt verder in de hand gewerkt doordat er ook ontstekingen in de bloedvaten optreden bij de patiënten (te herkennen aan onverklaarbare blauwe plekken). Hierdoor ontstaan ook bloedstolsels in het bloed die de bloedstroom verder verstoren. Zelf had ik een afwijkend bloedbeeld waarbij "verontreinigingen" in het bloed zichtbaar waren onder de microscoop.

 

● Daarnaast zijn er de spasmen en spiertrekkingen (spasmofilie). Die zijn het gevolg van spanning in de spierzenuwen: hoe meer spanning, hoe zwaarder de spasmen en spiertrekkingen. Sommige patiënten hebben slechts lichte trillingen in diverse lichaamsdelen maar als het virus langdurig in de spierzenuwen heeft gezeten dan zijn de spiercontracties veel heftiger (ze lijken zelfs op epilepsie) en ze kunnen ook de hele dag doorgaan. En dit alles met hartslag 100 tot wel 140 en met veel zweetproductie. Door de spiercontracties neemt de totale spanning langzaam af maar het kan jaren duren voor de spanning er uit is (eigen ervaring). In Nederland wordt de diagnose spasmofilie zelden gesteld, dit in tegenstelling tot Frankrijk. Spasmofilie is aan te tonen met een cryptotetanie-test of met EMG (als de patiënt daarvoor sterk genoeg is). Daarnaast komt ook dystonie voor en dat is een vorm van spierprikkeling die ertoe leidt dar het hoofd ongecontroleerde draaibewegingen maakt, maar het kan ook leiden tot chronische scheve lichaamshoudingen (zoals scheve kaaksluiting).

 

● Een groot probleem bij ME/cvs en Long Covid zijn ook de terugvallen ("crashes"). De oorzaak daarvan is een acute of graduele overbelasting van het 24/7 overprikkelde en uitgeputte zenuwstelsel. Die terugvallen worden ook wel Post Exertionele Malaise (PEM) genoemd. Die terugvallen kunnen licht maar ook (heel) zwaar zijn. Het merkwaardige aan die crashes is dat ze soms pas drie dagen ná de overbelasting optreden. De diepte van de terugval wordt bepaald door de mate van de "overbelasting". Zo kan een telefoongesprek van 5 minuten al een overbelasting betekenen in extreme ziektegevallen.

 

Noot: er zijn nog veel meer symptomen en achtergronden te vermelden en daarvoor kan de lezer naar de pagina Verdere achtergrond. Daar wordt ingegaan op de verstoorde nervus vagus, darmdysbiose, laaggradige ontstekingen, verstoorde balansen (hormonen, neurotransmitters, electrolyten), lage NO-productie, overactief kynureninepad, etc. etc. 

Als we alle bovenstaande symptomen goed bekijken dan zien we dat ze allemaal neurologisch van aard zijn. Dat bewijst min of meer wat we al wisten en daarmee is de check die we doen tot nu toe positief. Er zijn echter ook nog andere problemen bij ME/cvs, Long Covid en fibromyalgie, en dat zijn de problemen van het immuunsysteem. We moeten dus ook bekijken of een virale zenuwinfectie tevens de oorzaak is van alle immuunproblemen van patiënten met ME/cvs, Long Covid en fibromyalgie. En daarvoor gaan we naar de volgende pagina: Symptomen Immuunsysteem.

Alle symptomen van ME/CVS en Long Covid zijn neurologisch en immunologisch
bottom of page