top of page

Symptomen ME/CVS en Long Covid

Op grond van de vorige pagina (Oorzaak) begint het duidelijk te worden dat de ziektes ME (dus niet CVS), Long Covid en fibromyalgie allemaal ernstige zenuwinfecties zijn die zeer vermoedelijk worden veroorzaakt door een neurotroop virus dat het zenuwstelsel binnen is gedrongen. Daarbij gaat het om het centrale zenuwstelsel (o.a. concentratie en geheugen), het autonome zenuwstelsel (¨vechten of vluchten¨ versus ¨ontspannen¨), het somatische zenuwstelsel (alle spieren) en het sensorische zenuwstelsel (o.a. ogen, oren en huid). De  neuro-invasie leidt tot 24/7 overprikkeling én uitputting van (delen) het zenuwstelsel.We moeten dit nog wel checken en we doen dat door te kijken of de symptomen van ME/cvs, Long Covid en fibromyalgie allemaal neurologisch van aard zijn. Want dat zou een goed bewijs zijn. Maar eerst gaan we kijken of Long Covid en fibromyalgie ook vormen van ME/cvs zijn.

 

Is Long Covid ook ME/cvs?

Wanneer we Long Covid vergelijken met ME/cvs dan valt op dat alle symptomen van ME/cvs en Long Covid precies hetzelfde zijn, met één uitzondering: bij Long Covid zien we vaak longschade optreden en dat zien we niet bij ME/cvs en bij fibromyalgie. Dat heeft fundamenteel verder geen betekenis. Het is voor de lezer overigens mogelijk om zelf te checken of de symptomen van ME/cvs en Long Covid inderdaad hetzelfde zijn. En dus laat ik die analyse hier achterwege want zo wil ik de patiënten activeren in hun eigen herstelproces! Het enige verschil tussen ME/cvs en Long Covid is dat het betrokken virus bij Long Covid anders is dan bij ME/cvs (namelijk SARS-Cov-2 i.p.v. een andere virus zoals Influenza).

Is fibromyalgie ook ME/cvs?

Ik wil wel ingaan op fibromyalgie. Fibromyalgie is een auto-immuunreactie die vaak op treedt bij ME/cvs, Long Covid, chronische Lyme en QVS. Als we gaan kijken naar de belangrijkste 20 symptomen van fibromyalgie dan zien we het volgende beeld: chronische pijn en stijfheid in spieren en gewrichten; vermoeidheid; slaapstoornissen (inslapen, doorslapen en uitslapen); hoofdpijn of migraine; gevoeligheid voor aanraking, temperatuur of druk; terugvallen, crashes en PEM; concentratieproblemen en geheugenverlies; maag- en darmproblemen zoals PDS; depressie en angst; rusteloze benen syndroom (RLS); gevoeligheid voor geluid en licht; duizeligheid of flauwvallen; verstoorde menstruatiecyclus (vrouwen); pijn in de borststreek; droge ogen, mond of huid; kortademigheid of benauwdheid; pijnlijke menstruatiekrampen (vrouw); gevoel van zwakte en gebrek aan energie; spierkrampen en spasmen; tintelingen of gevoelloosheid in handen en voeten; stemmingswisselingen, hoge prikkelbaarheid en woede-aanvallen.

 

Tot zover de opsomming en we zien alles voorbij komen wat ook thuishoort bij de ziekte ME/cvs, Long Covid, chronische Lyme en QVS. Dit betekent dat fibromyalgie kan worden behandeld door ófwel ME/cvs en Long Covid te behandelen met het 6 punten Herstelprotocol (daarover gaat deze website), ófwel door de ziektes chronische Lyme en QVS te behandelen (met zeer zware antibiotica, maar daarover gaat het niet in deze website). De oorzaak van de fibromyalgie zal dus eerst moeten worden vastgesteld. Bovendien zijn er ook nog andere ziektes die leiden tot auto-immuunreacties en fibromyalgie. Daarmee is fibromyalgie dus een flinke medische puzzle. Overigens kom ik hier verder in de website nog op terug (auto-immuun problemen).

 

Zenuwstelsel en organen

We gaan nu bekijken of de symptomen van ME/cvs, Long Covid en fibromyalgie inderdaad allemaal neurologisch van aard zijn. Maar om te beginnen: wat zijn de gevolgen als een virus het zenuwstelsel binnendringt? Het betreffende virus kan in het centrale zenuwstelsel gaan zitten (hersenen, hersenstam en ruggenmerg), maar ook in het perifere zenuwstelsel (bestaande uit het autonome zenuwstelsel, het somatische zenuwstelsel en het sensorische zenuwstelsel). De betreffende virussen overprikkelen daardoor allerlei hersengebieden en organen. Zo worden hersengebieden overprikkeld als de amygdala, de hippocampus, hypothalamus, hypofyse, epifyse en ook het motorisch systeem, het limbisch systeem, etc. Ook de hersenstam raakt geïnfecteerd en dat veroorzaakt ook vele ernstige symptomen. Elders in het lichaam worden overprikkeld: de thymus, pancreas, schildklier, bijschildklieren, nieren, bijnieren, milt, lever, darmen, galblaas, hart, amandelen, alle spieren, ogen, oren, neus, huid, geur- en smaakzenuwen en de geslachtsorganen. In klinisch onderzoek is virusmateriaal inmiddels aangetroffen in veel van deze organen.

 

Er zijn twee routes voor het virus om deze organen binnen te dringen: via de bloedbaan en via het zenuwstelsel. Wanneer een vaccinatie met het Covid-19 vaccin per ongeluk in de bloedbaan wordt gezet dan stijgt de kans op myocarditis en pericarditis met een factor drie, maar de kans op Long Covid stijgt niet met factor drie. Het is daarom zeer waarschijnlijk dat het zenuwstelsel de belangrijkste transportroute is voor virale invasie van organen. Gezien de omvang van de infectie mogen we verwachten dat de symptomen uitgebreid en ernstig zijn. We gaan de belangrijkste bekijken en daarom gaan we naar de volgende pagina: Neurologische symptomen.

De symptomen van ME/CVS en Long Covid zijn neurologisch en immunologisch
bottom of page